To jsme my

Poznejte nás...

Mgr. Klára Veverková

lektorka matematiky

Vystudovala pedagogickou fakultu
na JU v Českých Budějovicích. 2 roky učila matematiku na S0Š a SOU Poděbradská, nyní učí matematiku 4 roky na OA Pardubice. S doučováním má více jak 15-leté zkušenosti. Specializuje se na celý rozsah SŠ látky. Připravuje studenty k maturitám i k přijímacím zkouškám na SŠ a VŠ. Vede maturitní seminář, je členkou zkušební komise při maturitních zkouškách.

Leoš Baroň

lektor matematiky

V současné době dokončuje bakalářské studium v kombinované formě (dálkově) na Univerzitě v Pardubicích na fakultě Ekonomicko-správní obor Management ochrany podniku a společnosti. Všechny zkoušky úspěšně absolvoval vždy na první termín s celkovým průměrem 1,5. Během studií vedl celodenní doučovací kurzy před zkouškou z "matematiky 2" , kam docházelo 50 studentů.

Michal Janeček

lektor matematiky

Vystudoval Gymnázium Pardubice ve třídě s rozšířeným vyučováním matematiky a fyziky. Matematika je jeho koníček, má dlouholeté zkušenosti s doučováním v rámci rodiny i zaměstnání v ČSOB Pojišťovně, kde pracuje od r. 2010. Specializuje se na SŠ látku, doučuje studenty z 1., 2., 3. i 4. ročníku SOU, SŠ i gymnázia. Připravuje studenty k přijímacím i maturitním zkouškám. 

Ing. Petra Vilišová

lektorka matematiky a chemie

Vystudovala Univerzitu Pardubice, Fakultu chemicko - technologickou, obor Analytická chemie a nyní pracuje jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavě organických syntéz a.s. Matematika je odjakživa jejím velkým koníčkem a pomáhala ji doučovat své spolužáky na VŠ.

Bc. Barbora Zaifertová

lektorka češtiny a matematiky

Bakalářský titul získala na Pdf MU v Brně, dvouobor pedagogické asistentství matematiky pro ZŠ a speciální pedagogiky. Dva roky působila v projektu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v Brně a též lektorsky působila v zájmových organizacích Kroužky.cz a Rytmik dětem o.p. Má praxi v MŠ Lázně Bohdaneč, v ZŠ Lázně Bohdaneč, v MŠ speciální a v ZŠ speciální Daneta Hradec Králové. Má mnohaleté zkušenosti z účasti na letních dětských táborech Městské policie Pardubice.

Ing. Kristýna Krchová

lektorka fyziky, chemie

Je absolventka fakulty chemicko-technologické na Univerzitě Pardubice. Mimo jiné táké studuje doplňkové pedagogické minimum. Má velmi kladný vztah k pedagogické činnosti (kroužky - vědecké pokusy) a doučování především chemie. Již nekolik let (od studia na VŠ) má praxi s doučováním žáků základních, středních i vysokých škol.


Bc. Kateřina Antošová

lektorka matematiky a chemie

Vystudovala bakalářský obor na UPCE, Fakultu chemicko-technologickou a nyní studuje navazující magisterské studium, obor Bioanalytická laboratorní diagnostika. 
V rámci svého koníčku se účastnila mnoha dětských akcí a táborů. 

Bc. Jan Zich

lektor matematiky, chemie a fyziky

Vystudoval bakalářský obor na fakultě chemicko-technologické UPCE a nyní studuje navazující magisterský obor Materiálové inženýrství. Chemie ho provází již od gymnázia, kde si ji oblíbil a také z ní skládal maturitní zkoušku. V obou svých předmětech se specializuje na středoškolskou látku. 

Zbyněk Doležal

lektor dějepisu a zeměpisu

Má vystudované Gymnázium v Žamberku, všeobecný obor. Historie je pro něho celoživotním koníčkem. Celoživotně se sám vzdělává v historii a souvislostech s tím spojených. Nevnímá historii jako soubor datumů, ale jako sled na sobě závislých a nezávislých dějinných událostí.

Tereza Kunická

lektorka matematiky

Vystudovala Gymnázium dr. Emila Holuba v Holicích a nyní studuje 2. rokem na UHK, obor matematika a český jazyk se zaměřením na vzdělávání. Aktuálně dokončuje kurz pedagogiky pro volný čas. Má zkušenosti s doučováním na úrovni rodiny a přátel.

Bc. Monika Hebká

lektorka německého jazyka

Vystudovala UHK, obor Management cestovního ruchu se zaměřením na německý jazyk, ze kterého v roce 2010 složila státní zkoušku. Německý jazyk ovládá na úrovní C1. Od roku 2011 pracuje jako lektorka němčiny v několika firmách, s dětmi a studenty má lektorskou praxi v rámci soukromé výuky. Absolvovala jazykové pobyty v Německu a Rakousku. Zabývá se překlady do německy mluvících zemí.

Bc. Martin Vrážel

lektor matematiky a fyziky 

Vystudoval bakalářský obor

Farmakochemie a medicinální materiály

na UPCE a nyní pokračuje v magisterském oboru Chemie a technologie materiálů medicinální materiály. Zkušenosti s doučováním má v rámci doučování spolužáků a přátel.

Magda Malá

lektorka českého jazyka

Vystudovala  Gymnázium Dr. Emila Holuba v Holicích a nyní studuje 2. rokem český jazyk a literaturu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Český jazyk je její vášní. Doučuje ho od studijních let na gymnáziu. V naší škole se zaměřuje na učivo II. stupně ZŠ a SŠ a připravuje studenty k přijímacím a maturitním zkouškám.

Barbora Olivová

lektorka češtiny a matematiky v záloze

Vystudovala Gymnázium Pardubice, Dašická a nyní je studentkou 2. ročníku Pedagogické fakulty na Univerzitě Karlově, obor Učitelství pro 1. stupeň.  Zkušenosti s doučováním má v rámci doučování spolužáků a přátel.

Milana Douchová

lektorka anglického jazyka v záloze

Vystudovala Gymnázium a SOŠ Pedagogická v Nové Pace a nyní studuje 2. rokem na UPCE, obor Aj - specializace v pedagogice. Je držitelkou CAE certifikátu (C1) a 12 let žila ve Velké Británii. Má za sebou 2-letou praxi jako učitelka Aj na ZŠ Na rovině v Třebosicích. Má též praxi ve vedení kroužků Aj pro předškolní děti a děti mladšího školního věku, angličtinu vyučovala i na 2. stupni ZŠ. Pravidelně také doučovala soukromé klienty.

Mgr. Lenka Pekárková

lektorka matematiky v záloze 

Vystudovala UP v Olomouci, obor Učitelství s aprobací matematika a UK v Praze, obor Výchovné poradenství. Čtrnáct let učila matematiku na 2. stupni ZŠ, nyní osmnáct let učí i působí jako výchovná poradkyně na SOU v Pardubicích. Specializuje se na učivo pro 2. stupeň ZŠ. 

Jan Stanislav

lektor češtiny v záloze

Vystudoval Pedagogickou fakultu na UHK, obor Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a čtyři roky působil jako třídní učitel na ZŠ Staňkova Pardubicích, kde vyučoval český jazyk a dějepis. Také pomáhal žákům 9. ročníku ZŠ s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. 

Mgr. Valeria Cachová

lektorka matematiky v záloze 

Vystudovala speciální pedagogii. Vyučuje matematiku na 1. stupni ZŠ. Má bohaté zkušenosti s doučováním matematiky na úrovni ZŠ a SŠ. Připravuje k přijímacím zkouškám. Pracuje také s dětmi se SPU (dyslektiky, dyskalkuliky,...). V roce 2016 absolvovala kurz mentorských dovedností. 


Ing. Alice Kuncmanová
majitelka a ředitelka 2+2 školy matematiky
v Pardubicích a Hradci Králové.


Vystudovala ČZU v Praze, 3-letý obor Podnikání
a administrativa a 2-letý obor Veřejná správa a reg. rozvoj. V rámci své 12-leté pracovní zkušenosti prošla soukromým i veřejným sektorem. V rámci soukromých firem působila na asistentských i manažerských pozicích na odděleních administrativy, nákupu, obchodu a personalistiky jak v tuzemských firmách, tak i nadnárodních korporací. V rámci veřejné správy již 2 roky spolupracuje na EU projektu Podpora implementace dětských skupin pro MPSV. V květnu 2017 založila doučovací centrum pro děti a studenty, 2+2 školu matematiky v Pardubicích a o dva roky déle v květnu 2019 převzala 2+2 školu matematiky v Hradci Králové. Spolu s týmem skvělých lektorů se snaží naplňovat společnou vizi "Bojovat za úsměv a lepší známky" :-) Za svoji velkou výhodu v životě považuje nikdy nekončící touhu po sebevzdělávání a chuť zkoušet všechno nové.