Poznejte nás...

Mgr. Klára Veverková

lektorka matematiky

Vystudovala pedagogickou fakultu
na JU v Českých Budějovicích.2 roky učila matematiku na S0Š a SOU Poděbradská, nyní učí matematiku 4 roky na OA Pardubice. S doučováním má více jak 15-leté zkušenosti. Specializuje se na celý rozsah SŠ látky. Připravuje studenty k maturitám i k přijímacím zkouškám na SŠ a VŠ. Vede maturitní seminář, je členkou zkušební komise při maturitních zkouškách.

Kateřina Mlatečková

lektorka českého a anglického jazyka, matematiky, chemie a biologie

Studuje na Univerzitě v Pardubicích, fakultu chemicko-technologickou a nyní ji čeká 3. ročník oboru Zdravotní laborant. 
Doučování se věnuje soukromě již rok a půl a od té doby pomohla více než dvacítce žáků a studentů, některým na přijímací zkoušky, jiným s klasickým doučováním při studiu ZŠ, SŠ i VŠ.

Bc. Tereza Kunická

lektorka matematiky

Vystudovala bakalářský obor Matematika a Český jazyk se zaměřením na vzdělávání na UHK. Nyní je studentem 1. ročníku navazujícího magisterského studia na UHK, obor Učitelství pro střední školy (ČJ, M). Absolvovala kurz pedagogiky volného času. Rok se věnovala doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin.  

Ing. Petra Vilišová

lektorka matematiky a chemie

Vystudovala Univerzitu Pardubice, Fakultu chemicko - technologickou, obor Analytická chemie a nyní pracuje jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavě organických syntéz a.s. Matematika je odjakživa jejím velkým koníčkem a pomáhala ji doučovat své spolužáky na VŠ.

Mgr. Barbora Zaifertová

lektorka češtiny a matematiky

Magisterský titul získala na Pdf MU v Brně, dvouobor učitelství matematiky pro ZŠ a speciální pedagogiky. Dva roky působila v projektu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v Brně a též lektorsky působila v zájmových organizacích Kroužky.cz a Rytmik dětem o.p. Je učitelkou 1. stupně a učitelkou matematiky na 2.stupni ZŠ ve škole Svítání.

Ing. Kristýna Krchová

lektorka fyziky, chemie

Je absolventka fakulty chemicko-technologické na Univerzitě Pardubice. Mimo jiné také studuje doplňkové pedagogické minimum. Má velmi kladný vztah k pedagogické činnosti (kroužky - vědecké pokusy) a doučování především chemie. Již několik let (od studia na VŠ) má praxi s doučováním žáků základních, středních i vysokých škol.

Michal Janeček

lektor matematiky

Vystudoval Gymnázium Pardubice ve třídě s rozšířeným vyučováním matematiky a fyziky. Matematika je jeho koníček, má dlouholeté zkušenosti s doučováním v rámci rodiny i zaměstnání v ČSOB Pojišťovně, kde pracuje od r. 2010. Specializuje se na SŠ látku, doučuje studenty z 1., 2., 3. i 4. ročníku SOU, SŠ i gymnázia. Připravuje studenty k přijímacím i maturitním zkouškám.

Jan Šefl

lektor matematiky a fyziky

Studuje 3. ročník Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, obor matematika a fyzika pro vzdělávání. Doučování se věnuje od střední školy, kde doučoval několik svých spolužáků, které připravoval na zdárné složení státní maturity z matematiky. V rámci své bakalářské práce pracuje na sbírce příkladů pro střední školy.

Zbyněk Doležal

lektor dějepisu a zeměpisu

Má vystudované Gymnázium v Žamberku, všeobecný obor. Historie je pro něho celoživotním koníčkem. Celoživotně se sám vzdělává v historii a souvislostech s tím spojených. Nevnímá historii jako soubor datumů, ale jako sled na sobě závislých a nezávislých dějinných událostí.

Ing. Michal Samek

lektor matematiky a fyziky

Má vystudované obory Web a multimedia (Bc.) a Počítačová grafika a interakce (Ing.) na FEL ČVUT v Praze. S doučováním matematiky a fyziky má zkušenosti od látky ZŠ až po přípravu k maturitě. Doučoval spolužáky, kamarády a děti známých. V praxi se věnuje programátorství a vývoji aplikací.

Ing. Jiří Sajdl

lektor matematiky

Vystudoval Mezinárodní obchod na VŠE v Praze a jeden semestr vyučoval matematiku na vysoké škole. Několik let doučoval formou pomoci známým a přátelům. V praxi se věnuje finančnímu poradenství. Matematika je jeho prací i hobby. Specializuje se na SŠ a VŠ učivo.

Bc. Petr Hortenský

lektor anglického jazyka

Je studentem 1. ročníku navazujícího magisterského studia na UPCE, obor Anglický jazyk - Specializace v pedagogice. V rámci studia absolvoval několik observací na různých ZŠ a také má zkušenosti s praxemi jako takovými, vedl výuku na Jihlavském gymnáziu. Zároveň ke studiu soukromě doučoval několik klientů. V rámci svého oboru absolvoval školní jazykovou zkoušku úrovně CAE, díky které se jeho úroveň angličtiny pohybuje kolem stupně C1 - C2.

Mgr. Kristýna Raková

lektorka českého jazyka

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory Český jazyk a literatura a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy. Má praktické zkušenosti jako lektorka českého jazyka z Evropského vzdělávacího centra v Hradci Králové, kde vyučovala češtinu pro cizince.  Specializuje se na přípravné kurzy k přijímacím a maturitní zkouškám, věnuje se též i běžnému doučování českého jazyka pro ZŠ a SŠ.

Alessandro Petric

lektor matematiky

Vystudoval Gymnázium Mozartova Pardubice a nyní 5. rokem studuje Vysoké učení technické v Praze. Matematika patří k jeho oblíbeným předmětům, odmaturoval z ní i s nadstavbou Matematika +. 

Kristýna Matulová

lektorka českého jazyka

Studuje 1. rokem na Univerzitě Pardubice, obor Historicko-literární studia. S doučováním českého jazyka má téměř 2-letou zkušenost z pražské doučovací agentury. Připravovala žáky také k přijímacím zkouškám na SŠ.

Bc. Natálie Procházková

lektorka anglického jazyka

Vystudovala bakalářský obor Specializace v pedagogice na UPCE a nyní studuje 2. ročník navazujícího magisterského studia, obor Učitelství anglického jazyka.
V rámci praxe při studiu vyučuje anglický jazyk na základní škole.


Bc. Monika Hebká

lektorka německého jazyka

Vystudovala UHK, obor Management cestovního ruchu se zaměřením na německý jazyk, ze kterého v roce 2010 složila státní zkoušku. Německý jazyk ovládá na úrovní C1. Od roku 2011 pracuje jako lektorka němčiny v několika firmách, s dětmi a studenty má lektorskou praxi v rámci soukromé výuky.

Simona Tušicová

lektorka matematiky a němčiny

Vystudovala První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové a nyní studuje 3. rokem Pedagogickou fakultu na UHK, učitelství pro 2. st. ZŠ Matematika - Německý jazyk. Má praktické zkušenosti
s doučováním na úrovni spolužáků a přátel. Stejně tak má zkušenosti s přípravou žáků na přijímací zkoušky z matematiky na SŠ.

Mgr. Martina Hudcová

lektorka českého jazyka

Vystudovala Univerzitu v Hradci Králové, obor Filologie. Poté vystudovala Metropolitní univerzitu v Praze, obor Mediální studia. S jazykovou a literární kulturou má bohaté zkušenosti.

Barbora Bejdáková

lektorka češtiny a matematiky

Vystudovala Waldorfskou ZŠ a SŠ Semily, p.o. a nyní studuje 3. rokem na přírodovědecké fakultě na UHK. Působila jako učitelka v MŠ v Irsku v rámci stáže. Věnovala se nejrůznějším volnočasovým aktivitám s dětmi.

Filip Bělohradský

lektor anglického jazyka

Studuje druhým rokem anglický jazyk na Pedagogické fakultě na Univerzitě Hradec Králové. Vlastní certifikát FCE.

Mgr. Kateřina Antošová

lektorka matematiky, fyziky a chemie

Vystudovala bakalářský obor na Univerzitě Pardubice, Fakultu chemicko-technologickou, obor Bioanalytická laboratorní diagnostika. Je učitelkou matematiky pro II. stupeň na ZŠ Vrdy. 

Jan Stanislav

lektor češtiny v záloze

Vystudoval Pedagogickou fakultu na UHK, obor Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a čtyři roky působil jako třídní učitel na ZŠ Staňkova Pardubicích, kde vyučoval český jazyk a dějepis. Také pomáhal žákům 9. ročníku ZŠ s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy.

Mgr. Valeria Cachová

lektorka matematiky v záloze

Vystudovala speciální pedagogii. Vyučuje matematiku na 1. stupni ZŠ. Má bohaté zkušenosti s doučováním matematiky na úrovni ZŠ a SŠ. Připravuje k přijímacím zkouškám. Pracuje také s dětmi se SPU (dyslektiky, dyskalkuliky,...). V roce 2016 absolvovala kurz mentorských dovedností.


Máte dotazy?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu