Poznejte nás...

Mgr. Klára Veverková

lektorka matematiky

Vystudovala pedagogickou fakultu
na JU v Českých Budějovicích.2 roky učila matematiku na S0Š a SOU Poděbradská, nyní učí matematiku 4 roky na OA Pardubice. S doučováním má více jak 15-leté zkušenosti. Specializuje se na celý rozsah SŠ látky. Připravuje studenty k maturitám i k přijímacím zkouškám na SŠ a VŠ. Vede maturitní seminář, je členkou zkušební komise při maturitních zkouškách.

Mgr. Šarlota Uhrinová

lektorka českého jazyka

Vystudovala UPCE, obor Historicko-literární studia s titulem Bc. Nyní studuje 2. ročník navazujícího magisterského studia na OSU, obor Učitelství českého jazyka a literatury + historie pro SŠ. Absolvovala několik hodin výuky pod záštitou univerzity a poté souvislý měsíc praxe na gymnáziu i odborné škole. Dohromady má za sebou téměř 50 hodin praxe.

Bc. Kateřina Antošová

lektorka matematiky, fyziky a chemie

Vystudovala bakalářský obor na UPCE, Fakultu chemicko-technologickou a nyní studuje poslední ročník navazujícího magisterského studia, obor Bioanalytická laboratorní diagnostika. V rámci výpomoci na ZŠ funguje jako učitelka matematiky pro II. stupeň ZŠ.

Ing. Petra Vilišová

lektorka matematiky a chemie

Vystudovala Univerzitu Pardubice, Fakultu chemicko - technologickou, obor Analytická chemie a nyní pracuje jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavě organických syntéz a.s. Matematika je odjakživa jejím velkým koníčkem a pomáhala ji doučovat své spolužáky na VŠ.

Mgr. Barbora Zaifertová

lektorka češtiny a matematiky

Magisterský titul získala na Pdf MU v Brně, dvouobor učitelství matematiky pro ZŠ a speciální pedagogiky. Dva roky působila v projektu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v Brně a též lektorsky působila v zájmových organizacích Kroužky.cz a Rytmik dětem o.p. Je učitelkou 1. stupně a učitelkou matematiky na 2.stupni ZŠ ve škole Svítání.

Ing. Kristýna Krchová

lektorka fyziky, chemie

Je absolventka fakulty chemicko-technologické na Univerzitě Pardubice. Mimo jiné také studuje doplňkové pedagogické minimum. Má velmi kladný vztah k pedagogické činnosti (kroužky - vědecké pokusy) a doučování především chemie. Již několik let (od studia na VŠ) má praxi s doučováním žáků základních, středních i vysokých škol.

Michal Janeček

lektor matematiky

Vystudoval Gymnázium Pardubice ve třídě s rozšířeným vyučováním matematiky a fyziky. Matematika je jeho koníček, má dlouholeté zkušenosti s doučováním v rámci rodiny i zaměstnání v ČSOB Pojišťovně, kde pracuje od r. 2010. Specializuje se na SŠ látku, doučuje studenty z 1., 2., 3. i 4. ročníku SOU, SŠ i gymnázia. Připravuje studenty k přijímacím i maturitním zkouškám.

Bc. Jan Zich

lektor matematiky, chemie a fyziky

Vystudoval bakalářský obor na fakultě chemicko-technologické UPCE a nyní studuje navazující magisterský obor Materiálové inženýrství. Pochází z učitelské rodiny. Ve svých předmětech se specializuje na základní i středoškolskou látku.

Zbyněk Doležal

lektor dějepisu a zeměpisu

Má vystudované Gymnázium v Žamberku, všeobecný obor. Historie je pro něho celoživotním koníčkem. Celoživotně se sám vzdělává v historii a souvislostech s tím spojených. Nevnímá historii jako soubor datumů, ale jako sled na sobě závislých a nezávislých dějinných událostí.

Tereza Kunická

lektorka matematiky

Vystudovala Gymnázium dr. Emila Holuba v Holicích a nyní studuje 3. rokem na UHK, obor matematika a český jazyk se zaměřením na vzdělávání. Absolvovala kurz pedagogiky pro volný čas. Doučuje u nás již 2. rokem.

Ing. Jiří Sajdl

lektor matematiky

Vystudoval Mezinárodní obchod na VŠE v Praze a jeden semestr vyučoval matematiku na vysoké škole. Několik let doučoval formou pomoci známým a přátelům. V praxi se věnuje finančnímu poradenství. Matematika je jeho prací i hobby. Specializuje se na SŠ a VŠ učivo.

Alessandro Petric

lektor matematiky

Vystudoval Gymnázium Mozartova Pardubice a nyní 4. rokem studuje Vysoké učení technické v Praze. Matematika patří k jeho oblíbeným předmětům, odmaturoval z ní i s nadstavbou Matematika +. Má zkušenosti s doučováním svých spolužáků. 

Dagmar Svatová

lektorka českého jazyka

Vystudovala SOU a SOŠ SČMSD ve Znojmě a nyní studuje 3. rokem UPCE, obor Historie a Ochrana hmotných památek. Pochází z učitelské rodiny a tomuto řemeslu by se chtěla věnovat alespoň formou doučování. Praxi s doučováním má ve formě pomoci členům rodiny.

Petr Hortenský

lektork anglického jazyka

Je studentem 3. ročníku UPCE, oboru Anglický jazyk - Specializace v pedagogice. V rámci studia absolvoval několik observací na různých ZŠ a také má zkušenosti s praxemi jako takovými, vedl výuku na Jihlavském gymnáziu. Zároveň ke studiu soukromě doučoval několik klientů. V rámci svého oboru absolvoval školní jazykovou zkoušku úrovně CAE, díky které se jeho úroveň angličtiny pohybuje kolem stupně C1 - C2.

Bc. Monika Hebká

lektorka německého jazyka

Vystudovala UHK, obor Management cestovního ruchu se zaměřením na německý jazyk, ze kterého v roce 2010 složila státní zkoušku. Německý jazyk ovládá na úrovní C1. Od roku 2011 pracuje jako lektorka němčiny v několika firmách, s dětmi a studenty má lektorskou praxi v rámci soukromé výuky.

Mgr. Kristýna Raková

lektorka českého jazyka

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory Český jazyk a literatura a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy. Má praktické zkušenosti jako lektorka českého jazyka z Evropského vzdělávacího centra v Hradci Králové, kde vyučovala češtinu pro cizince.

Dominik Belza

lektor matematiky

Studuje 4 rokem na Biskupském Gymnáziu v Hradci Králové, kde pravidelně dosahuje na prospěchové stipendium. S doučováním má více než dvouletou zkušenost. Za tu dobu pomohl desítkám dětí dostat se na vysněnou školu či zlepšit své dovednosti
v matematice. Úspěch zaznamenal 2. místem v okresním kole soutěže Matematický klokan a 2. místem v okresním kole soutěže Pythagoriáda. 

Simona Tušicová

lektorka matematiky a němčiny

Vystudovala První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové a nyní studuje 3. rokem Pedagogickou fakultu na UHK, učitelství pro 2. st. ZŠ Matematika - Německý jazyk. Má praktické zkušenosti
s doučováním na úrovni spolužáků a přátel. Stejně tak má zkušenosti s přípravou žáků na přijímací zkoušky z matematiky na SŠ.

Mgr. Martina Hudcová

lektorka českého jazyka

Vystudovala Univerzitu v Hradci Králové, obor Filologie. Poté vystudovala Metropolitní univerzitu v Praze, obor Mediální studia. S jazykovou a literární kulturou má bohaté zkušenosti.

Matěj Tomáš

lektor češtiny a matematiky

Vystudoval kombinované lyceum na ZŠ a SŠ Waldorfská Semily a nyní studuje na UHK dějepis a matematiku se zaměřením na vzdělávání. Po dobu celého studia na SŠ se věnoval doučování spolužáků.

Barbora Bejdáková

lektorka češtiny a matematiky

Vystudovala Waldorfskou ZŠ a SŠ Semily, p.o. a nyní studuje 3. rokem na přírodovědecké fakultě na UHK. Působila jako učitelka v MŠ v Irsku v rámci stáže. Věnovala se nejrůznějším volnočasovým aktivitám s dětmi.

Jan Stanislav

lektor češtiny v záloze

Vystudoval Pedagogickou fakultu na UHK, obor Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a čtyři roky působil jako třídní učitel na ZŠ Staňkova Pardubicích, kde vyučoval český jazyk a dějepis. Také pomáhal žákům 9. ročníku ZŠ s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy.

Mgr. Valeria Cachová

lektorka matematiky v záloze

Vystudovala speciální pedagogii. Vyučuje matematiku na 1. stupni ZŠ. Má bohaté zkušenosti s doučováním matematiky na úrovni ZŠ a SŠ. Připravuje k přijímacím zkouškám. Pracuje také s dětmi se SPU (dyslektiky, dyskalkuliky,...). V roce 2016 absolvovala kurz mentorských dovedností.


Máte dotazy?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu