Poznejte nás...

Mgr. Klára V.

lektorka matematiky

Vystudovala pedagogickou fakultu
na JU v Českých Budějovicích.2 roky učila matematiku na S0Š a SOU Poděbradská, nyní učí matematiku 4 roky na OA Pardubice. S doučováním má více jak 15-leté zkušenosti. Specializuje se na celý rozsah SŠ látky. Připravuje studenty k maturitám i k přijímacím zkouškám na SŠ a VŠ. Vede maturitní seminář, je členkou zkušební komise při maturitních zkouškách.
Pouze online.

Ing. Petr R.

lektor matematiky, fyziky a chemie

Studuje doktorát na Univerzitě Pardubice v oboru chemie a technologie polymerů. Doučoval studenty k přípravě na maturitu a pomáhal kolegům při studiu na univerzitě. V rámci doktorského studia asistuje studentům a diplomatům v laboratoři na UPCE.
Stal se absolutním vítězem a zároveň vítězem kategorie Nejlepší nápad: 3D tisk kompozitů v roce 2022.

Bc. Tereza K.

lektorka matematiky

Vystudovala bakalářský obor Matematika a Český jazyk se zaměřením na vzdělávání na UHK. Nyní je studentem 1. ročníku navazujícího magisterského studia na UHK, obor Učitelství pro střední školy (ČJ, M). Absolvovala kurz pedagogiky volného času. Rok se věnovala doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin.  

Ing. Petra V.

lektorka matematiky a chemie

Vystudovala Univerzitu Pardubice, Fakultu chemicko - technologickou, obor Analytická chemie a nyní pracuje jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavě organických syntéz a.s. Matematika je odjakživa jejím velkým koníčkem a pomáhala ji doučovat své spolužáky na VŠ.
Momentálně na MD.

Mgr. Barbora Z.

lektorka češtiny a matematiky

Magisterský titul získala na Pdf MU v Brně, dvouobor učitelství matematiky pro ZŠ a speciální pedagogiky. Dva roky působila v projektu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v Brně a též lektorsky působila v zájmových organizacích Kroužky.cz a Rytmik dětem o.p. Je učitelkou 1. stupně a učitelkou matematiky na 2.stupni ZŠ ve škole Svítání.

Ing. Kristýna K.

lektorka fyziky, chemie

Je absolventka fakulty chemicko-technologické na Univerzitě Pardubice. Mimo jiné také studuje doplňkové pedagogické minimum. Má velmi kladný vztah k pedagogické činnosti (kroužky - vědecké pokusy) a doučování především chemie. Již několik let (od studia na VŠ) doučuje žáky základních, středních i vysokých škol.
Momentálně na MD.

Michal J.

lektor matematiky

Vystudoval Gymnázium Pardubice ve třídě s rozšířeným vyučováním matematiky a fyziky. Matematika je jeho koníček, má dlouholeté zkušenosti s doučováním v rámci rodiny i zaměstnání v ČSOB Pojišťovně, kde pracuje od r. 2010. Specializuje se na SŠ látku, doučuje studenty z 1., 2., 3. i 4. ročníku SOU, SŠ i gymnázia. Připravuje studenty k přijímacím i maturitním zkouškám.

Zbyněk D.

lektor dějepisu a zeměpisu

Má vystudované Gymnázium v Žamberku, všeobecný obor. Historie je pro něho celoživotním koníčkem. Celoživotně se sám vzdělává v historii a souvislostech s tím spojených. Nevnímá historii jako soubor datumů, ale jako sled na sobě závislých a nezávislých dějinných událostí.

Ing. Michal S.

lektor matematiky a fyziky

Má vystudované obory Web a multimedia (Bc.) a Počítačová grafika a interakce (Ing.) na FEL ČVUT v Praze. S doučováním matematiky a fyziky má zkušenosti od látky ZŠ až po přípravu k maturitě. V praxi se věnuje programátorství a vývoji aplikací.

Bc. Petr H.

lektor anglického jazyka

Je studentem 1. ročníku navazujícího magisterského studia na UPCE, obor Anglický jazyk - Specializace v pedagogice. V rámci studia absolvoval několik observací na různých ZŠ a také má zkušenosti s praxemi jako takovými, vedl výuku na Jihlavském gymnáziu. Zároveň ke studiu soukromě doučoval několik klientů. V rámci svého oboru absolvoval školní jazykovou zkoušku úrovně CAE, díky které se jeho úroveň angličtiny pohybuje kolem stupně C1 - C2.

Bc. Ján V. 

lektor německého jazyka a fyziky

Absolvoval na UPCE Dopravní fakultu Jana Pernera, bakalářský obor Dopravní management, marketing a logistika a od 9/22 pokračuje v magisterském studiu. Před studiem na VŠ studoval na německo-slovenském bilingválním gymnázium v Popradě a získal státnicové vysvědčení na úrovni C1. Jeho mateřským jazykem je slovenština, nicméně více než 3 roky studuje v Česku, tedy s českým jazykem nemá problém.

Alessandro P.

lektor matematiky

Vystudoval Gymnázium Mozartova Pardubice a nyní 5. rokem studuje Vysoké učení technické v Praze. Matematika patří k jeho oblíbeným předmětům, odmaturoval z ní i s nadstavbou Matematika +. 

Jan Š.

lektor matematiky

Vystudoval SPŠE v  Pardubicích a nyní studuje 3. rokem Geografii a Matematiku s pedagogickým zaměřením na UP v Olomouci.
Zkušenosti s doučováním má na úrovni spolužáků a přátel.

Kristýna P.

lektorka českého a anglického jazyka

Vystudovala SPŠCH v Pardubicích a nyní studuje 3. rokem Specializaci v pedagogických vědách na UPCE. Zkušenosti s doučováním má na úrovni spolužáků.

Barbora P.

lektorka matematiky

Vystudovala SPŠ potravinářství a služeb v Pardubicích a nyní studuje 2. rokem Fakultu chemicko-technologickou na UPCE. Doučovala své spolužáky na univerzitě.

Andrea Š.

lektorka anglického a českého jazyka

Studuje 1. rokem na Univerzitě Pardubice, obor Historicko-literární studia. S doučováním má zkušenosti na úrovni přátel.

Kristýna B.

lektorka matematiky

Vystudovala Gymnázium Mozartova a nyní studuje 3. rokem Fakultu informatiky a managementu na UHK. Soukromě doučovala žáky základních i středních škol. Aktivně pomáhá s doučováním spolužáků na VŠ. 

Mgr. Nataliya P.

lektorka matematiky

Vystudovala Lucký Státní pedagogický institut na Ukrajině, Fakultu matematiky a fyziky. Pracovala na střední škole na Ukrajině jako učitelka matematiky. Má 20-letou praxi v oboru.

Bc. Lucie B.

lektorka českého jazyka, fyziky a chemie

Je studentkou Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologická, 1.ročník navazujícího studia, obor: Chemické inženýrství. Doučovala své spolužáky a přátele.

Andrea D.

lektorka českého jazyka

Je studentkou 1. ročníku oboru Učitelství pro I. stupeň na UHK. Pracuje jako pomocná knihovnice, více jak rok doučovala český jazyk cizojazyčné děti. Vede zájmové kroužky pro děti.

Bc. Karolína K.

lektorka českého jazyka, fyziky a chemie

Vystudovala bakalářský obor na Fakultě chemicko-technologické na UPCE a nyní studuje 2. rokem magisterský obor tamtéž.
S doučováním má zkušenosti na úrovni spolužáků.

Nela K.

lektorka českého jazyka

Vystudovala maturitní obor na Střední odborné škole v Mladé Boleslavi a nyní studuje
na Vysoké škole humanitní studia - specializaci
v pedagogických vědách. Zkušenosti
s doučováním má na úrovni známých.

Nicola J.

lektorka českého jazyka a chemie

Vystudovala maturitní obor na Základní škole a gymnáziu města Konice a nyní studuje 1. rokem na Fakultě zdravotnických studií na UPCE.
S doučováním má zkušenosti na úrovni přátel. 

Mgr. Nikola M.

lektorka matematiky, biologie, chemie a fyziky

Vystudovala bakalářský a magisterský titul v oboru Nanotechnologie na Katedře experimentální fyziky na UP v Olomouci a nyní je studentkou doktorského studia na UPCE v oboru Analytická chemie, konkrétně na Katedře biologických a biochemických věd ve skupině Imunologie. Doučovala své spolužáky.

Barbora B.

lektorka češtiny a matematiky

Vystudovala Waldorfskou ZŠ a SŠ Semily, p.o. a nyní studuje 3. rokem na přírodovědecké fakultě na UHK. Působila jako učitelka v MŠ v Irsku v rámci stáže. Věnovala se nejrůznějším volnočasovým aktivitám s dětmi.

Mgr. Petr K.

lektor matematiky

Vystudoval Gymnázium B. Němcové se zaměřením MAT-FYZ a dále VŠ Pedagogickou v HK, obor fyzika, základy techniky. Pedagogická praxe - vzdělávací instituce v rámci PČR a to 1,5 roku v Praze a 12 let v Hradci Králové se zaměřením na psychologii, odborné předměty, vedení kolektivu. Doučoval především matematiku žáky ze ZŠ.

Ráchel Š.

lektorka českého, francouzského jazyka a matematiky

Studuje 1. rokem Fakultu informatiky a managementu, obor Ekonomika a management na UHK. Bezmála rok pracovala jako koordinátorka výuky v jiné agentuře. Má téměř 2-leté praktické zkušenosti s doučováním a přípravě na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka pod jinou agenturou.

Filip B.

lektor anglického jazyka

Je studentem druhého ročníku oboru Anglický jazyk na Pedagogické fakultě na Univerzitě Hradec Králové. Vlastní certifikát FCE. 

Karolína T.

lektorka matematiky

Vystudovala Obchodní akademii v Jihlavě a nyní studuje 1. rokem informatiku a management na Univerzitě Hradec Králové. Doučování matematiky se věnuje od roku 2019.

Alžběta M.

lektorka českého, anglického a francouzského jazyka

Vystudovala První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové a nyní je studentkou 1. ročníku pedagogické fakulty na UHK. Doučování se dříve věnovala na úrovni spolužáků. Zkušenosti s dětmi má v rámci účasti na letních táborech.

Sabina P.

lektorka českého jazyka

Vystudovala Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce a nyní studuje prvním rokem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové, obor Biologie a Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání. S doučováním má zkušenosti na úrovni spolužáků a v rámci rodiny.
Pouze online.

Katarína B.

lektorka chemie a biologie

Je absolventkou gymnázia a nyní studuje Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Chemie jí provází celé studium, několikrát uspěla v krajském kole Chemické olympiády na Slovensku. Jejím rodilým jazykem je slovenština, ale nemá problém mluvit česky. Pravidelně doučovala chemii kamarády a spolužáky na Slovensku.

Tomáš K.

lektor matematiky a účetnictví

Vystudoval obchodní akademii a nyní studuje obor Finanční management na Fakultě informatiky a managementu. S doučováním pomáhal vrstevníkům na vysoké škole, mladším žákům obchodní akademie s přípravou na maturitu z matematiky a účetnictví a sourozencům s matematikou na základní škole.

Bc. Eliška H.

lektorka matematiky

Vystudovala bakalářský obor Informační management na UHK a nyní studuje tamtéž navazující inženýrský obor. Má více než 2-leté zkušenosti s doučováním z jiné agentury.

Bc. Pavel S.

lektor matematiky a fyziky

Vystudoval Všeobecné gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem a poté bakalářský obor Počítačová podpora v archeologii na Univerzitě Hradec Králové. 


Máte dotazy?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu