Přijímačky na SŠ 2021

Přinášíme Vám nejaktuálnější informace

Na čtyřleté maturitní obory

3. a 4. května

Na víceletá gymnázia

5. a 6. května

Další informace:

  • Přijímačky organizované Cermatem z češtiny a matematiky budou letos povinné jen na víceletých gymnáziích.

Chci na SŠ nebo GYMNÁZIUM