Jak u nás probíhají lekce?

Nejdříve si spolu popovídáme. Ať už osobně v naší škole, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové komunikace. Zjišťujeme, z jaké školy a ročníku student je, s jakým předmětem a učivem potřebuje pomoci a co by mělo být cílem doučování.

Zjistíme úroveň znalostí studenta v předmětu a jeho časové možnosti a dle toho pak společně nastavujeme délku a počet lekcí

Po odsouhlasení zasíláme na e-mail smlouvu na domluvený počet lekcí, provozní řád, souhlas se zpracováním osobních údajů, krátký manuál k našemu informačnímu docházkovému systému a fakturu (fakturu rozdělujeme dle domluvy s rodičem/studentem až do 3 splátek). Po skončení kurzu, jste-li s námi spokojení, můžete docházku prodloužit a pokračovat v doučování.

Student/rodič má přehled o náplni lekcí. Po každé odučené hodině lektor zapisuje do informačního systému poznámku z lekce. Obsah této poznámky je rozesílán všem zúčastněným na e-mail.

Průběžně sledujeme vývoj kurzu a pokroky studenta. Pravidelně spolu komunikujeme. Pokud je potřeba přidat lekce, docházku upravíme. Pokud nevyhovuje lektor, provedeme náhradu. Pokud se nemůže student dostavit na lekci, omluví se přes docházkový systém a s lektorem si lekci nahradí
v jiný, vzájemně vyhovující termín. 

Doporučujeme našim studentům/rodičům sledovat FB stránky naší školy. Objevují se zde důležité aktuality a zároveň sbíráme a vyhodnocujeme Vaše recenze na naše lektory, abychom se pro Vás mohli dál zlepšovat.