Jak u nás probíhají lekce?

Nejste-li si jistí, jaké doučování potřebujete, nejdříve si popovídáme. Ať už telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové komunikace. Zjišťujeme mimo jiné, z jaké školy a ročníku student je, s jakým předmětem a učivem potřebuje pomoci a co by mělo být cílem doučování.
Pokud víte, jaké doučování potřebujete, stačí vyplnit Objednávkový formulář zde.

Závazně nám potvrdíte objednávku doučování a zaregistrujete se do docházkového systému Webooker. Následně objednávku zpracujeme a vybereme pro Vás vhodný doučovací kurz.

Nakonec zasíláme na Váš e-mail potvrzení doučování s veškerými instrukcemi a platebními pokyny, včetně dokumentů jako Obchodní podmínky (dále OP), Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR), krátký manuál k našemu informačnímu docházkovému systému Webooker a fakturu (fakturu rozdělujeme dle domluvy s rodičem/studentem až do 3 splátek). Vaší kladnou odpovědí na tento e-mail vyjadřujete souhlas s OP a GDPR. Po skončení kurzu, jste-li s námi spokojení, můžete docházku prodloužit a pokračovat v doučování.

Student/rodič má přehled o náplni lekcí. Po každé odučené hodině lektor zapisuje do informačního systému poznámku z lekce. Obsah této poznámky je rozesílán všem zúčastněným na e-mail.

Průběžně sledujeme vývoj kurzu a pokroky studenta. Pravidelně spolu komunikujeme. Pokud je potřeba přidat lekce, docházku upravíme. Pokud nevyhovuje lektor, provedeme náhradu. Pokud se nemůže student dostavit na lekci, omluví se přes docházkový systém a s lektorem si lekci nahradí
v jiný, vzájemně vyhovující termín. 

Doporučujeme našim studentům/rodičům sledovat FB stránky naší školy. Objevují se zde důležité aktuality a zároveň sbíráme a vyhodnocujeme Vaše recenze na naše lektory, abychom se pro Vás mohli dál zlepšovat.