Ceník lekcí

Každá jedna doučovací lekce trvá standardně 60 minut. Dle potřeby studenta ale můžeme lekci upravit na 90 či 120 minut. Úhrada funguje v rámci předplatného a přijímáme ji pouze bezhotovostně převodem na účet. Platbu je možné rozdělit do dvou splátek, dle domluvy. Minimální rozsah pravidelných lekcí je alespoň jedno celé školní pololetí formou kurzu. Ideální docházka je jedenkrát týdně na dvě hodiny či dvakrát týdně na jednu hodinu, nejméně však jedenkrát týdně na jednu hodinu. Minimální rozsah nepravidelných lekcí není stanoven, řeší se nárazově. Ukázková lekce je ve skupinových kurzech možná  a na vyžádání zdarma. V ceně každé lekce je zahrnut online přístup do karty žáka v docházkovém systému, zpětná e-mailová vazba rodičům o přítomnosti žáka a náplni odučené lekce, Wi-Fi na učebnách, školní pomůcky, výukové materiály a drobné občerstvení.

Ceny jsou odvislé od způsobu doučování

1 žák + 1 lektor

"jeden na jednoho"

Vhodné pro všechny studenty, kteří vyžadují individuální přístup lektora. Četnost docházky nastavujeme dle potřeby studenta. Lekce trvá 60 minut. Lze osobně i on-line.

2-8 žáků + 1 lektor

"jeden za všechny, všichni za jednoho"

Skupinové doučování je vhodné pro spolužáky či žáky stejného ročníku, kteří probírají ve škole totožné či obdobné učivo. Jsou koncipována také jako přípravné kurzy k přijímacím a maturitním zkouškám, kde je týmový duch žádoucí a vzájemně prospěšný. Lekce trvá 60 minut.

1 vysokoškolák + 1 lektor

"pro ty, co na sobě dále pracují..."

Četnost docházky nastavujeme dle Vaší potřeby. Lekce trvá 60 minut. Lze osobně i on-line.

Ceníky dle poboček