Naši lektoři v Pardubicích

Ing. Petr Resl

lektor matematiky a fyziky

Studuje doktorát na Univerzitě Pardubice v oboru chemie a technologie polymerů. Doučoval studenty k přípravě na maturitu a pomáhal kolegům při studiu na univerzitě. V rámci doktorského studia asistuje studentům a diplomatům v laboratoři na UPCE. 


Ing. Michal Samek

lektor matematiky a fyziky

Má vystudované obory Web a multimedia (Bc.) a Počítačová grafika a interakce (Ing.) na FEL ČVUT v Praze. S doučováním matematiky a fyziky má zkušenosti od látky ZŠ až po přípravu k maturitě. V praxi se věnuje programátorství a vývoji aplikací.


Alessandro Petric

lektor matematiky a fyziky

Vystudoval Gymnázium Mozartova Pardubice a nyní 5. rokem studuje Vysoké učení technické v Praze. Matematika patří k jeho oblíbeným předmětům, odmaturoval z ní i s nadstavbou Matematika +.


Mgr. Zdenka Beková

lektorka českého a ruského jazyka

Výuce českého jazyka se věnovala celý život profesně jako učitelka českého jazyka. Nyní je v důchodu a českému jazyku se věnuje nadále v rámci doučování.


Mgr. Klára Veverková

lektorka matematiky

Vystudovala pedagogickou fakultu
na JU v Českých Budějovicích.2 roky učila matematiku na S0Š a SOU Poděbradská, nyní učí matematiku 4 roky na OA Pardubice. S doučováním má více jak 15-leté zkušenosti. Specializuje se na celý rozsah SŠ látky. Připravuje studenty k maturitám i k přijímacím zkouškám na SŠ a VŠ. Vede maturitní seminář, je členkou zkušební komise při maturitních zkouškách.

Ing. Kristýna Krchová

lektorka chemie

Je absolventka fakulty chemicko-technologické na Univerzitě Pardubice. Mimo jiné také studuje doplňkové pedagogické minimum. Má velmi kladný vztah k pedagogické činnosti (kroužky - vědecké pokusy) a doučování především chemie. Již několik let (od studia na VŠ) doučuje žáky základních, středních i vysokých škol.

Kateřina Mlatečková

lektorka českého a anglického jazyka, matematiky, chemie a biologie

Studuje na Univerzitě v Pardubicích, fakultu chemicko-technologickou a nyní ji čeká 3. ročník oboru Zdravotní laborant.
Doučování se věnuje soukromě již rok a půl a od té doby pomohla více než dvacítce žáků a studentů, některým na přijímací zkoušky, jiným s klasickým doučováním při studiu ZŠ, SŠ i VŠ.

Ing. Petra Vilišová

lektorka chemie a matematiky

Vystudovala Univerzitu Pardubice, Fakultu chemicko - technologickou, obor Analytická chemie a nyní pracuje jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavě organických syntéz a.s. Matematika je odjakživa jejím velkým koníčkem a pomáhala ji doučovat své spolužáky na VŠ.


Bc. Tereza Kunická

lektorka matematiky a českého jazyka

Vystudovala bakalářský obor Matematika a Český jazyk se zaměřením na vzdělávání na UHK. Nyní je studentem 1. ročníku navazujícího magisterského studia na UHK, obor Učitelství pro střední školy (ČJ, M). Absolvovala kurz pedagogiky volného času. Rok se věnovala doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin.

Michal Janeček

lektor matematiky

Vystudoval Gymnázium Pardubice ve třídě s rozšířeným vyučováním matematiky a fyziky. Matematika je jeho koníček, má dlouholeté zkušenosti s doučováním v rámci rodiny i zaměstnání v ČSOB Pojišťovně, kde pracuje od r. 2010. Specializuje se na SŠ látku, doučuje studenty z 1., 2., 3. i 4. ročníku SOU, SŠ i gymnázia. Připravuje studenty k přijímacím i maturitním zkouškám.

Mgr. Barbora Zaifertová

lektorka matematiky a českého jazyka

Magisterský titul získala na Pdf MU v Brně, dvouobor učitelství matematiky pro ZŠ a speciální pedagogiky. Dva roky působila v projektu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v Brně a též lektorsky působila v zájmových organizacích Kroužky.cz a Rytmik dětem o.p. Je učitelkou 1. stupně a učitelkou matematiky na 2.stupni ZŠ ve škole Svítání.

Zbyněk Doležal

lektor zeměpisu a dějepisu

Má vystudované Gymnázium v Žamberku, všeobecný obor. Historie je pro něho celoživotním koníčkem. Celoživotně se sám vzdělává v historii a souvislostech s tím spojených. Nevnímá historii jako soubor datumů, ale jako sled na sobě závislých a nezávislých dějinných událostí.

Bc. Ján Valkoššák

lektor německého jazyka a fyziky

Absolvoval na UPCE Dopravní fakultu Jana Pernera, bakalářský obor Dopravní management, marketing a logistika a od 9/22 pokračuje v magisterském studiu. Před studiem na VŠ studoval na německo-slovenském bilingválním gymnázium v Popradě a získal státnicové vysvědčení na úrovni C1. Jeho mateřským jazykem je slovenština, nicméně více než 3 roky studuje v Česku, tedy s českým jazykem nemá problém.

Bc. Petr Hortenský

lektor anglického jazyka

Je studentem 1. ročníku navazujícího magisterského studia na UPCE, obor Anglický jazyk - Specializace v pedagogice. V rámci studia absolvoval několik observací na různých ZŠ a také má zkušenosti s praxemi jako takovými, vedl výuku na Jihlavském gymnáziu. Zároveň ke studiu soukromě doučoval několik klientů. V rámci svého oboru absolvoval školní jazykovou zkoušku úrovně CAE, díky které se jeho úroveň angličtiny pohybuje kolem stupně C1 - C2.

Jan Štěpánek

lektor matematiky

Vystudoval SPŠE v Pardubicích a nyní studuje 3. rokem Geografii a Matematiku s pedagogickým zaměřením na UP v Olomouci.Zkušenosti s doučováním má na úrovni spolužáků a přátel.


Kristýna Petráňová

lektorka českého a anglického jazyka

Vystudovala SPŠCH v Pardubicích a nyní studuje 3. rokem Specializaci v pedagogických vědách na UPCE. Zkušenosti s doučováním má na úrovni spolužáků. .


Denisa Kopecká

lektorka biologie, anglického a českého jazyka

Vystudovala SPŠCH v Pardubicích a nyní studuje 3. rokem Specializaci v pedagogických vědách na UPCE. Zkušenosti s doučováním má na úrovni spolužáků.

Barbora Pekáriková

lektorka matematiky

Vystudovala SPŠ potravinářství a služeb v Pardubicích a nyní studuje 2. rokem Fakultu chemicko-technologickou na UPCE. Doučovala své spolužáky na univerzitě.