Co nabízíme?

Jaké předměty doučujeme?

Specializujeme se na matematiku, doučíme však i český jazyk, angličtinu, němčinu, fyziku a chemii. To vše na úrovni ZŠ, SŠ i VŠ.

Co doučujeme?

 • Problematické učivo - naši lektoři se zaměřují na problematické oblasti učiva, ve kterém má žák či student rezervy. Nezáleží na tom, zda učivo ve škole zameškal nebo mu neporozuměl. Přesně cílenou výukou je lektor schopen tyto mezery přeměnit na vědomosti, díky kterým si je dítě schopno vylepšit známku nebo dokonce celkový prospěch z daného předmětu. A to beze strachu, stresu a hlavně dříve, než si k předmětu vybuduje těžko překonatelnou averzi. Ta se již bohužel odbourává velmi těžko. Vyberte si náš kurz pod názvem "Skupina" nebo "Individuál".

 • Příprava k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia - málokterý žák zvládne přípravu zcela sám a bez pomoci, přitom bez přípravy na přijímací zkoušku má jen velmi malou šanci dostat se na vysněné gymnázium či střední školu. Každý žák, se zájmem o studium na gymnáziu nebo střední škole s maturitou, musí absolvovat jednotnou příjímací zkoušku. Ta se vždy skládá
  z didaktických testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Náš tým odborných pedagogů vypracoval k těmto účelům vlastní pracovní sešity s typovými úlohami, obsaženými
  v přijímacích zkouškách, které připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Vyberte si náš kurz pod názvem "Zkouška".

 • Příprava k maturitním zkouškám na středních školách a gymnáziích - maturitní zkouška má
  v současné podobě dvě části - společnou a profilovou. Ve společné části musí student absolvovat povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury a dále pak povinně volitelnou zkoušku z matematiky nebo cizího jazyka. Tato část maturitní zkoušky obsahuje testy vytvořené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Profilovou část zkoušky zadává konkrétní střední škola dle svých pravidel a tradic. Příprava na tuto část maturitní zkoušky je neméně důležitá. Nejčastěji se jedná o zkoušky z ekonomie, dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy, fyziky či chemie dle zaměření dané střední školy. Profilové zkoušky jsou maximálně dvě, na některých školách tři. Bude-li mít student nebo rodič zájem, pomůžeme nejen se společnou částí maturitních zkoušek, ale najdeme kvalifikovaného lektora i na profilovu část maturity. Vyberte si náš kurz pod názvem "Zkouška". 

 • Jednorázová pomoc - jedná se o rychlou jednorázovou pomoc před písemkou nebo kompozicí. Slouží k dovysvětlení učiva, procvičení typových úloh. Vyberte si náš kurz pod názvem "S.O.S.".

Jak doučujeme?

 • Skupinové doučování - doučování v malé skupině maximálně čtyř žáků či studentů pod vedením jednoho lektora. Skupinové doučování je velmi účinná forma vyučovacího procesu, kterou doporučujeme. Děti se postupně adaptují na tempo práce a učí se mezi sebou komunikovat tak, aby se vzájemně nerušily. Skupinové kurzy nerozvíjí v dětech pouze komunikační schopnosti, ale také tvořivost, učí je získávat a zpracovávat informace, řešit problémy, učí je spolupracovat. Lekce jsou dynamické, děti tak snáze udrží pozornost. A kdo ví? Možná mezi sebou naleznou budoucí přátele a kamarády.

 • Individuální doučování - doučování jednoho žáka či studenta pod vedením jednoho lektora. Při této formě výuky pracuje dítě vlastním tempem, kterému se lektor přizpůsobuje. Nezřídka naváže dítě s lektorem těsnější vztah. Pro společenské povahy dětí může být tento typ doučování "nudnější" v porovnání se skupinovým. Naopak stydlivější dítě se více uvolní. Tento typ doučování doporučujeme především v případě žáka či studenta se specifickou poruchou učení, který by skupinové tempo zvládal s obtížemi. Za vyšší cenu si kupujete práci lektora pouze sami pro sebe.

Úvodní hodina zdarma - víte přesně, co kupujete...

Úvodní hodina v podání naší školy znamená seznamovací hodinu. Při tomto setkání se seznámíme
s žákem nebo studentem, potažmo jejich rodičem. Prostřednictvím společného rozhovoru získáme základní představu o tom, v čem můžeme dítěti pomoci a jaká jsou očekávání dětí i rodičů. Poté zjistíme úroveň znalostí dítěte a navrhneme vhodný způsob vedení kurzu, typ a rozsah doučování. Úvodní hodiny probíhají po předchozí domluvě.