Blog

2+2 škola matematiky v Hradci Králové fungovala již od září 2015. V květnu 2019 školu převzala nová majitelka a nyní se snaží vytvořit funkční zázemí pro studenty i lektory tak, aby mohla 2. 9. 2019 otevřít a pokračovat v započatém díle, jen s novou učebnou, novým vybavením, novým týmem lektorů a širším portfoliem doučovaných předmětů a kurzů. Moc...

Vážení rodičové, milí studenti,
ráda bych Vám jménem svým i jménem všech našich lektorů poděkovala za Vaši důvěru v naše doučování, které s námi za 1. pololetí školního roku 2018/2019 absolvovalo více než 100 žáků. Děkujeme, že jsme mohli být užiteční a plnit naše poslání tím nejlepším způsobem! Protože bojujeme za Váš úsměv a dobré...